ព័ត៌មានជាតិ

របាយការណ៍ខ្ញុំ

នេះជារូបភាព ផ្លូវបេតុងជាគម្រោងឃុំ សង្កាត់បានចាក់មិនគ្រប់ កម្រាស់ ហើយអាជ្ញាធរ បែរជា ដើរ រៃអង្គាស ថវិកាសំប្រាក់បន្ថែមទៅវិញ។ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិចុងថ្នល់ទី1សង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម មានចម្ងល់ថាផ្លូវបេតុង ដែលបានធ្វើដោយប្រើប្រាស់ មូលនិធិ ឃុំ សង្កាត់ ។ យើងខ្ញំជាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធដឹងព្ញដែរទេ បើផ្លូវនេះសាងសង់ប្រវែង127ម៉ែត្រ ទទឹង3ម៉ែត្រកន្លះ ហើយកម្រាស់1តឹកកន្លះ ក៍ប៉ុន្តែពេលធ្វើនោះអ្នកស្ថាបនាបានប្រាប់ថា ចាក់បេតុងត្រឹមតែ1តឹក 3ហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ។ហើយបន្ថែមលើសនេះក្រោយពីស្ថាបនា រួចមេភូមិរបស់យើងខ្ញំបានដើរ សុំ ថវិកា មួយគ្រួសារៗ ពី1ម៉ីនរៀលទៅ 4ម៉ីនរៀល។ តើការដើរសុំនេះយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងតិច និងមានជីវភាព ខ្សត់ខ្សោយនោះគួរឲ្យថវិកាដល់លោកមេភូមិ មេឃុំ ឬ ទេ ។ ដូចនេះ សូមអោយអាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ពន្ធ័ ជួយមើលរឿងនេះផង។...

Scroll To Top
>>>>