ព័ត៌មានជាតិ

បេក្ខជនប្រលងជាប់បាក់ឌុប លើកទី២ មានជាង ១ម៉ឺននាក់

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ នេះ ក្រសួងអប់រំ បានប្រកាសលទ្ធផលប្រលងបាក់ឌុបលើកទី...

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព័ត៌មានធុរកិច្ច

របាយការណ៍ខ្ញុំ

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅ ក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត បានផ្ញើររបាយការណ៏មួយ ដោយលើកឡើងថា នៅភូមិត្រពាំងបឹងរបស់ ពួកគាត់ មានទំនប់អាងទឹកមួយដែលត្រូវបានកសាងតាំងពីសម័យប៉ុលពតដែលមានទំហំ 1km បួនជ្រុង។ ប្រភពទឹកមួយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ការធ្វើស្រែនិងដាំដុះដំណាំងផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទំនប់អាងនេះ ត្រូវបាន បាក់ជាច្រើនកន្លែង ជាង15ឆ្នាំមកហើយ ដែលជាហេតុធ្វើអោយគ្មានទឹកស្តុកអាង នៅក្នុងនោះទៀតឡើយនូវរដូវប្រាំង។ ដូចច្នេះ ប្រជាពលរដ្ឋ សូមស្នើសុំទៅកាន់អាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត និងរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជុសជុលទំនប់អាងនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផង - បើសិនទំនប់អាងនេះត្រូវបានជុសជុលវានឹងផ្តល់ផលល្អជាច្រើនដល់ប្រជាជនដូចជាៈ 1. ប្រជាជនអាចធ្វើស្រែ2ឬ3ដងក្នុង1ឆ្នាំ 2. កាត់បន្ថយការចំណាកស្រុក 3. ជាជំរកត្រីដែលប្រជាជនអាចរកធ្វើជាម្ហូបចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ 4. ប្រជាជនអាចដាំបន្លែ ផ្លែឈើបន្ទាប់ពីរដូវប្រមូលផលស្រូវដោយមិនបារម្ភពីការអត់ទឹកស្រោច 5. អាចក្លាចជាកន្លែងកំសាន្តដូចច្នេះពួកគាត់អាចការលក់ដូរផ្សេងៗ ប្រជាពលរដ្ឋ សំណូមពរ នឹង សង្ឃឹមថា នឹងមានការជួសជុល ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។...

Scroll To Top
>>>>