វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានវីដេអូ៖ «ព្រះតេជគុណ តែម ម៉ាច តំណាងចៅអធិការវត្តទាំង ៨ ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ បង្ហាញពីអត្ថន័យ ពិធីកាន់បិណ្ឌ-ភ្ជុំបិណ្ឌ

image

ព័ត៌មានវីដេអូ៖ «ព្រះតេជគុណ តែម ម៉ាច តំណាងចៅអធិការវត្តទាំង ៨ ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ បង្ហាញពីអត្ថន័យ ពិធីកាន់បិណ្ឌ-ភ្ជុំបិណ្ឌ
សូមទស្សនា​វីដេអូខាងក្រោម៖