ព័ត៌មានជាតិ

គ.ជ.ប ទទួលស្គាល់គណបក្សនយោបាយ ចំនួន៥ជាផ្លូវការ គិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃនេះ

image


លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ថ្លែងថា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ថា គ.ជ.ប ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ នៃការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដែលឈរនៅ២៥មណ្ឌលជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃ១៥ឧសភា។

សរុបមក គ.ជ.ប បានទទួលស្គាល់គណបក្សនយោបាយចំនួន៥។គណបក្សទាំងនោះ រួមមាន៖ទី១-គណបក្សយុវជនកម្ពុជាដែលឈរនៅ១៧មណ្ឌល ,ទី២-គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈរនៅ២៥មណ្ឌល , ទី៣-គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលឈរនៅ២៥មណ្ឌល , ទី៤.គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិដែលឈរនៅ២៥មណ្ឌ ល និងទី៥-គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច៕

ព័ត៌មានទាក់ទង...