ព័ត៌មានថ្មីៗ

សង្គម

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អះអាងថា ផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី៧ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន ដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

សង្គម

ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជា ផ្តល់នូវសន្ទុះថ្មីដល់ទំនាក់ទំនងពហុវិស័យដ៏រឹងមាំ ផ្សារភ្ជាប់ដោយទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ ចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅកម្ពុជា និងវៀតណាម

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video