ព័ត៌មានថ្មីៗ

សង្គម

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ កោះហៅជាលើកទី៣ ឱ្យនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន MOLY EXPRESS (CAMBODIA) មកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងលើករណីឆបោក និងមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យាទិញសិទ្ធិ និងម៉ាកសញ្ញា (Franchise) អាជីវកម្មបញ្ញើឆាប់រហ័ស

ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា កំពុងស្វែងរកការពង្រីកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ដើម្បីជំរុញឱ្យមានលំហូរវិនិយោគ និងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video