ព័ត៌មានថ្មីៗ

សង្គម

រដ្ឋមន្ដ្រីសុខាភិបាល ណែនាំដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ត្រូវខិតខំព្យាបាលអ្នកជំងឺបន្ថែមទៀត ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ជាពិសេសពង្រឹងលើសេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺឱ្យចំគោលដៅ និងសុវត្ថិភាព

ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកជំនាញកសិកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបង ៖ កសិករគួរជ្រើសរើសយកការដាំបន្លែសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះសំណាញ់ ខណៈបន្លែប្រភេទនេះកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងនៅលើទីផ្សារ និងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video