ព័ត៌មានថ្មីៗ

សង្គម

សិក្ខាកាមកងកម្លាំងទាំង៣ នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជិត ១៤០នាក់ បញ្ចប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺនដោយជោគជ័យលើការពង្រឹងសមត្ថភាព ដើម្បីការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងបង្ក្រាបបទល្មើស

សង្គម

មន្ត្រីរាជការ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីប្រមាណ១០០នាក់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនក្នុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់

មើលទាំងអស់

កម្មវិធីកំពុងចាក់ផ្សាយ

Video