ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបញ្ចៀសចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងការដង្ហែក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦

image

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបញ្ចៀសចរាចរជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងការដង្ហែក្បួនបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ របស់គណបក្សនយោបាយ។

សូមអានខ្លឹមសារសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុងខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានទាក់ទង...