ព័ត៌មានជាតិ

ជើងហោះហើរពិសេសរវាង ភ្នំពេញ-តូក្យូ នឹងដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីខែធ្នូ២០២០ដល់ខែមករា២០២១

image

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន All Nippon Airways (ANA) បានប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់ រវាងទីក្រុងតូក្យូ (ណារីតា) និងរាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញ អំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

សូមរឭកថា កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) បានផ្អាកជើងហោះហើរតូក្យូ (ណារីតា)-ភ្នំពេញ។

បន្ទាប់ពីផ្អាកដំណើរការជាង២ខែមកនេះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន All Nippon Airways (ANA) នឹងដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់ រវាងទីក្រុងតូក្យូ (ណារីតា) និងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២, ៥, ៩, ១២, ១៦ និង ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៩ និងថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ចំពោះជើងហោះហើរ សម្រាប់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន មិនទាន់ធ្វើការបញ្ជាក់ពីកាលវិភាគនៃការហោះហើរនោះទេ៕

អត្ថបទ៖ លាភ

ព័ត៌មានទាក់ទង...