វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

លោក សុវត្ថិ មុនីវណ្ណ ច្រៀងបទ «លួចស្រលាញ់» ពីរោះខ្លាំងមែន!!!

image

លោក សុវត្ថិ មុនីវណ្ណ ច្រៀងបទ «លួចស្រលាញ់» ពីរោះខ្លាំងមែន!!!
~~កុំភ្លេចចែករំលែកឲ្យមិត្តភក្ដិមើលផង!!!