ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹកបង្ហាញពីកម្រិតទឹកភ្លៀងទូទាំងប្រទេស

image

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍ នេះ​ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧត្តុនិយមបានចេញផ្សាយកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត (គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨)៖

ព័ត៌មានទាក់ទង...