ព័ត៌មានជាតិ

ទីតាំងពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២០កុម្ភៈ កើនដល់ ៤៧កន្លែង

image

ភ្នំពេញ៖ ទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២០កុម្ភៈ ២០២១ ត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញថា មានការកើនឡើងដល់ ៤៧កន្លែងហើយ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ។

ទីតាំងមានដូចខាងក្រោម៖ 

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប៥៩៣នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ៤៧៥នាក់ អ្នកកំពុងព្យាបាល១១៦នាក់ ក្នុងនោះអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ មានការកើនឡើងដល់៩៩ករណីហើយ៕