ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ Kerala បានទទួលជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ខណៈដែលទឹកជំនន់ចាប់ផ្តើមស្រកចុះហើយ

image

ឥណ្ឌា៖ បន្ទាប់ពីកម្រិតទឹកជំនន់ដែលបានវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋ Kerala បានថមថយនោះ ការផ្តោតទៅលើការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងទប់ស្កាត់នឹងជំងឺឆ្លងត្រូវធ្វើឡើង។
មនុស្សជាង ២០០នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារទឹកជំនន់នេះ ហើយមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀស។

ភាគច្រើននៃពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងជំរុំសង្គ្រោះ ស្របគ្នាមន្ត្រីសុខាភិបាល កំពុងពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីធានាថា នឹងមិនមានការផ្ទះឡើងនូវជំងឺអាសន្នរោគនិងការរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដ៏ទៃទៀតឡើយ។
ជំរុំភៀសខ្លួនមួយក្នុងចំនោមជំរុំជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យសហភាពគ្រីស្ទាននៅខាងក្រៅកំពង់ផែសមុទ្រកូឈី ដែលនៅក្នុងជំរុំនោះមានមនុស្សប្រហែល១៥០០នាក់បាននឹងកំពុងស្នាក់នៅទីនោះ ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនមានពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ស្នាក់នៅរហូតដល់ជាង១ម៉ឺននាក់ឯណោះ៕


ព័ត៌មានទាក់ទង...