ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្សប្រហែល១លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅដ្ឋានដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ Kerala ប្រទេសឥណ្ឌា

image

ឥណ្ឌា៖មនុស្សជិត ៤០០ នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅតែជាប់គាំងដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ Kerala ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈមួយសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃរដ្ឋនេះ។


មនុស្សជាងមួយលាននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅ ហើយភាគច្រើននៃពួកគេបានរស់នៅក្នុងតង់នៅក្នុងទីទួលសុវត្ថិភាព រាប់ពាន់កន្លែងនៅទូទាំងរដ្ឋនេះ។


នៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះខ្យល់មូសុងចាប់ផ្តើមធូរស្រាលកិច្ចប្រឹងប្រែងត្រូវបានបង្កើនដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល ហើយនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋនេះគឺកំពុងត្រូវបានស្តារនិងសំអាតបន្ទាប់ពីទឹកបានស្រកចុះនោះ៕