ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងជំនាញប្រកាសតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ១៥ ខែកញ្ញា

image

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញផ្សាយតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយបញ្ជាក់ថា តម្លៃសាំងធម្មតា នឹងចុះមក ៤០៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងតម្លៃប្រេងមាស៊ូត ៣៩០០រៀលក្នុងមួយ លីត្រ។


ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញានេះ ៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...