វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

បទយកការណ៍ស្តីពី រូបសំណាកវីរជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

image

ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ និងគោរពសក្ការៈ ពីគំរូវីរភាពអ្នកដែលមានស្នាដៃក្នុងបុព្វហេតុជាតិ។ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បានកសាងរូបសំណាកវីរជនខ្មែរជាច្រើន នៅតាមបណ្តាលខេត្ត និងជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ តើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានរូបសំណាកវីរជនណាខ្លះ ត្រូវបានកសាងឡើងនោះ?
តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកការណ៍ដែលមានរៀបចំជូនដោយលោក សោភ័ណ វេហា ដូចតទៅ៖