ព័ត៌មានជាតិ

បច្ចុប្បន្ន តម្លៃប្រេងកើនឡើងជាង៨០ដុល្លារ ក្នុង១បារ៉ែល ហើយ នឹងបន្តកើនឡើងពុំធ្លាប់មាន

image

តម្លៃប្រេងប្រភេទ North Sea Brent បានកើនឡើងខ្ពស់ជាង ៨០ ដុល្លារក្នុង១បារ៉ែលកំពុងធ្វើអោយអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះបានព្យាករថា តម្លៃប្រេងនឹងបន្តកើនឡើងរហូតដល់១០០ដុល្លារក្នុង១បារ៉ែលនៅចុងឆ្នាំ២០១៨នេះ។

លោក Patrick Pouyanne នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រេង Total របស់បារាំង ថ្ឡែងថា ពេលនេះ គឺស្ថិតក្នុងពិភពមួយដែលភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងគ្រប់គ្រងទីផ្សារម្តងទៀតហើយ បូករួមតម្លៃប្រេងបានកើនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីរដូវក្តៅ ដោយសារក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងបានកម្រិតការផ្គត់ផ្គង់ជាដើម៕

អត្ថបទ៖អាន ច័ន្ទថ្លា