ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងទេសចរណ៍ដាក់ចេញនូវការប្រឡងប្រណាំងថតវីដេអូ (Video Contest) ស្តីអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍លើកទី១

image

ក្រសួងទេសចរណ៍ដាក់ចេញនូវការប្រឡងប្រណាំងថតវីដេអូ (Video Contest) ស្តីអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍លើកទី១ ក្រោមប្រធានបទ "កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍" ដើម្បីជំរុញការចូលរួមរបស់សាធារណជន យុវជន សិស្ស-និស្សិត ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា