ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សមាជិកសភាអង់គ្លេស អនុម័តឲ្យមានការបោះឆ្នោត មុនកាលកំណត់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា

image

អង់គ្លេស គ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីច្បាប់ដែលអនុញ្ញាត ឱ្យមានការបោះឆ្នោត ត្រូវបានអនុម័តដោយសភា។ ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ បានបោះឆ្នោត ៤៣៨-២០ គាំទ្រច្បាប់នេះ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Boris Johnson ទទួលបានការបោះឆ្នោតដំបូង ដែលលោកពេញចិត្ត។

បញ្ហានេះ នឹងក្លាយទៅជាច្បាប់ នៅពេលត្រូវបានអនុម័ត ដោយ House of Lords ដែលមិនមានអំណាច ក្នុងការផ្តួលរំលំ គណៈកម្មការ ដែលជាប់ឆ្នោត។ លោក ចនសុន សង្ឃឹមថា ការបោះឆ្នោតនឹងផ្តល់ឱ្យគណបក្សអភិរក្សរបស់គាត់ ទទួលបានសំឡេងភាគច្រើន ដូច្នេះគាត់អាចឆ្លងកាត់កិច្ចព្រមព្រៀង Brexit របស់គាត់ ហើយយកអង់គ្លេស ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប។

ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរយៈពេល៣ឆ្នាំ នៃជម្លោះនយោបាយ ដែលមិនមានភាពប្រាកដប្រជា លើBrexit អ្នកបោះឆ្នោតពិតជានឿយហត់ ហើយលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតពិបាក នឹងទស្សន៍ទាយ៕

ព័ត៌មានទាក់ទង...