ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ផ្ដេីមដេីម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺអេបូឡា

image

លោក ចនសុន ចនសុន ដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយមានគោលបំណងការពារមនុស្សប្រឆាំងនឹងវីរុសអេបូឡាបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា ខ្លួននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងអេបូឡាចំនួន ២០ ម៉ឺនដូស ដល់ប្រទេស រវ៉ាន់ដា ដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងវីរុសពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ។

លោក ចនសុន ចនសុន បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងជំរុញការការពារសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡា គឺជា“ ភាពអាសន្ននៃសុខភាពសាធារណៈនៃការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិ” ។

មានករណីជម្ងឺជាង ៣០០០ ករណីដែលមានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង ២០០០ នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាដ៏អាក្រក់បំផុត។