ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ស្នើឲ្យចិន និងកម្ពុជាសហការគ្នាយកយន្តហោះទៅដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមពីចិន សម្រាប់យកមកផលិតតាមរោងចក្រនៅកម្ពុជា ដើម្បីកុំឲ្យក្មួយៗកម្មករបាត់បង់ការងារ

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ស្នើឲ្យចិន និងកម្ពុជាសហការគ្នាយកយន្តហោះទៅដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមពីចិន សម្រាប់យកមកផលិតតាមរោងចក្រនៅកម្ពុជា ដើម្បីកុំឲ្យក្មួយៗកម្មករបាត់បង់ការងារ។

ព័ត៌មានទាក់ទង...