ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ហេតុអ្វីទៅបានជាក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យយើងទៅអង្គុយបួងសួងសម្តែងនៅពីក្រោយគ្រូទាយនោះ?

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ហេតុអ្វីទៅបានជាក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យយើងទៅអង្គុយបួងសួងសម្តែងនៅពីក្រោយគ្រូទាយនោះ?។

សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ថា ក្រសួងវប្បធម៌ត្រូវចាត់វិធានការចំពោះសែរាជវង្សមួយអង្គដែលយកក្រុមសម្តែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យទៅសម្តែងខុស។

សម្តេចតេជោបានថ្លែងបន្តថា របាំខ្មែរមិនមែនជារបស់បុគ្គណាមួយទេ។

ព័ត៌មានទាក់ទង...