ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ស្នើដល់សិល្បករ សិល្បការិនីខ្មែរយើង សូមបញ្ឈប់ការជេរប្រទេចគ្នាតាមហ្វេសប៊ុក

image

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ស្នើដល់សិល្បករ សិល្បការិនីខ្មែរយើង សូមបញ្ឈប់ការជេរប្រទេចគ្នាតាមហ្វេសប៊ុក, យើងជាបុគ្គលសាធារណៈ ជាអ្នកអប់រំ សូមកុំជេរគ្នាតាមហ្វេសប៊ុក។

ព័ត៌មានទាក់ទង...