ព័ត៌មានជាតិ

​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ឆ្នាំ២០១៩ ភ្លៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកម្ពុជា មានប្រមាណ៦លាននាក់ មកកាន់កម្ពុជា

image

​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ឆ្នាំ២០១៩ ភ្លៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកម្ពុជា មានប្រមាណ៦លាននាក់ មកកាន់កម្ពុជា។
នេះជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសបុណ្យទន្លេលើកទី៦ នៅខេត្តបាត់ដំបង នាល្ងាចថ្ងៃទី១៤ មីនានេះ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា «ខ្ញុំនឹងដាក់ចេញវិធានការមួយទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងទេសចរណ៍នៅពេលខាងមុន ពេលជំនួបវិស័យឯកជន និងរាជរដ្ឋាភិបាល ខណៈដែលបញ្ហាកូវីដ-១៩កំពុងបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់ពិភពលោក។