ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមព្រឹកនេះ អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាកើនដល់ ៨៦ករណី

image

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបាន ប្រកាសថា រហូតម៉ោង ១០ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៣ មីនា ២០២០ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩( COVID-19)  សរុបទាំងអស់ចំនួន ៨៦ករណី ដោយបូកបន្ថែមករណីថ្មីកំពង់ចាម ១និងកោះកុង ១។

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង បានបន្តថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ៨៦នាក់នេះ គឺកម្ពុជា បានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ពីរនាក់ហើយ គឺជនជាតិចិន១នាក់ និងជនជាតិអង់គ្លេស១នាក់ ខណៈដែលកម្ពុជាឆ ពុំទាន់រកឃើញភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថា មានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅឡើយទេ តែលទ្ធភាពនឹងអាចកើតមានឡើង ។

សូមមើលតារាងភ្ជាប់មកជាមួយនេះ៖

ព័ត៌មានទាក់ទង...