ព័ត៌មានជាតិ

តម្លៃសាំង និងម៉ាស៊ូត អំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកសងចូលឆ្នាំ មានការប្រែប្រួលដូចម្ដេច?

image


អត្ថបទ៖ លាភ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី១៤ ខែសីហានេះ, តម្លៃសាំងធម្មតា គឺ ៣០០០រៀលក្នុងលីត្រ ខណៈម៉ាស៊ូត ២៧៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីដើមខែសីហា តម្លៃសាំង នៅទ្រឹងដដែល ខណៈតម្លៃម៉ាស៊ូត បានចុះ ៥០រៀល៕
ព័ត៌មានទាក់ទង...