វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

លោក អ៊ាង គង្គា សម្ភាសជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ប៉ាណារ៉ាសេរីវុឌ្ឍ អំពីព្រះរាជសកម្មភាព និងជីវិតឯកជន ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ កាលនៅមានព្រះជន្ម

image

លោក អ៊ាង គង្គា សម្ភាសជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ប៉ាណារ៉ាសេរីវុឌ្ឍ អំពីព្រះរាជសកម្មភាព និងជីវិតឯកជន ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ កាលនៅមានព្រះជន្ម
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖


ព័ត៌មានទាក់ទង...