វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

វីដេអូកិច្ចសម្ភាសរវាងលោក អាន ច័ន្ទថ្លា ជាមួយ ឯកឧត្តម Vu Quang Minh ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម

image

​វីដេអូកិច្ចសម្ភាសរវាងលោក អាន ច័ន្ទថ្លា ជាមួយ ឯកឧត្តម Vu Quang Minh ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖