វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

វីដេអូកិច្ចសម្ភាស៖ រវាងលោក សោភ័ណ វេហា និងឯកឧត្តមប៉ុល សុផាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយដ្ឋានកៅស៊ូ ប្រធានបទស្តីពីការនាំចេញកៅស៊ូ ក្នុងរយៈពេល១០ខែ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច ខណៈចម្ការកៅស៊ូមួយចំនួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាប់ចោល ពុះដីលក់?

image

វីដេអូកិច្ចសម្ភាស៖ រវាងលោក សោភ័ណ វេហា និងឯកឧត្តមប៉ុល សុផាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយដ្ឋានកៅស៊ូ ប្រធានបទស្តីពីការនាំចេញកៅស៊ូ ក្នុងរយៈពេល១០ខែ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច ខណៈចម្ការកៅស៊ូមួយចំនួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាប់ចោល ពុះដីលក់?
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖