វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

នយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជា

image

នយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជា។ ២៩ ធ្នូ ១៩៩៨ ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាខួបកំណើតទី៣របស់កម្ពុជា ហើយ ២៩ ធ្នូ ២០១៨ ជាថ្ងៃសម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះ ដែលកម្ពុជា មានសន្តិភាពពេញលេញរយៈពេល២០ឆ្នាំ។
សូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាបទយកការណ៍ដែលរៀបចំដោយលោក អោម ចែតច័ន្ទណារ៉ា។
រូបភាព៖ លោកអេង សុគុណ និងកែវ សារិទ្ធ
កាត់តដោយ៖ លោក សុខ ប៊ុនឆាត


ព័ត៌មានទាក់ទង...