វីដេអូព័ត៌មានជាតិ

​ម្ចាស់សិប្បកម្មនានា ជាពិសេសណែមត្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងប្តេជ្ញាពង្រឹងគុណភាពផលិត

image

សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបង ស្តីពីម្ចាស់សិប្បកម្មទឹកកក ទឹកសុទ្ធ ទឹកត្រី ទឹកស៊ីអ៊ីវ នំ ប្រហិត ណែមត្រីនៅខេត្តបាត់ដំបង
ត្រូវបានធ្វើការពង្រឹងគុណភាពផលិតរបស់ខ្លួន ដើម្បីសុខុមាលភាពសាធារណៈ។


ព័ត៌មានទាក់ទង...